معرفی واحد

معرفی واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي

واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  مستقر در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) و زير مجموعه معاونت درمان دانشگاه و اداره كل پيوند و درمان بيماري هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
اين واحد با شناسايي موارد مشكوك به مرگ مغزي و اخذ رضايت به اهداي عضو از خانواده هاي ايشان هدف مقد س كمك به بيماران نيازمند پيوند اعضا را دنبال مي كند.


اين واحد در زمينه گسترش فرهنگ اهداي عضو در جامعه فعالیت می کند وبا صدور کارت اهدای عضو و برپايي غرفه اهداي عضو در مراسم و مناسبت هاي گوناگون نقش پررنگي در افزايش نمودهاي گذشت و ايثار و بخشش اعضاي موارد مرگ مغزي داشته است. وظيفه واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي شناسايي موارد مرگ مغزي در بيمارستانهای تحت پوشش، ويزيت موارد فوق ، تشخیص مرگ مغزی و صحبت با خانواده ها براي اهداي عضو مي باشد . در سال 1368 امام راحل ( ره) به دنبال استفتای وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وقت جناب آقاي دكتر ايرج فاضل ، اهداي عضو از موارد مرگ مغزي را به شرط آنكه نجات جان انساني منوط به آن باشد، جايز فرمودند. مراحل قانوني و تصويب لايحه مربوطه تا سال 1380 به طول انجاميد .

بعد از تصويب مجلس در سال 1380، كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور موظف به تاسيس واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي از موارد مرگ مغزي شدند. واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان نيز در همين راستا در سال1380 تاسيس و فعاليت خود را آغاز كرد. مشكل اصلي عدم آگاهي مردم با مفهوم مرگ مغزي، تفاوت آن با كماي عميق، غير قابل برگشت بودن آن و نيز پذيرش اهداي عضو از مورد مرگ مغزي میباشد. با توجه به لزوم آگاه سازي و فرهنگ سازي در اين زمينه ، واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي وظیفه ی فعاليت گسترده در زمينه هاي فرهنگي مرتبط با اهداي عضو و مرگ مغزي را دارد که این امر  با مشارکت رسانه ها ، هنرمندان ، ورزشكاران ، روحانيون و اصحاب رسانه با تهيه گزارشهاي متعدد از موارد اهداي عضو از مرگ مغزی، برنامه هاي آموزشي در صدا و سيما، نوشتارهاي روزنامه اي ، در حال انجام میباشد.

موارد مرگ مغزي شناسايي شده كه رضايت به اهداي عضو مي دهند به وزارت بهداشت، درمان اعلام و چون نیازمندان به پیوند عضو سراسر کشور در سامانه وزارت بهداشت، درمان  ثبت نام شده اند،  بسته به سن ، گروه خوني و شدت بيماري براي دريافت عضو اولويت بندي شده و گيرنده هاي نهايي توسط وزارت بهداشت و درمان مشخص مي شوند. موارد مرگ مغزي كه از بيمارستانهاي تابعه به واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي منتقل مي شود تحت آزمايشات تكميلي تاييد مرگ مغزي قرار گرفته توسط 5 متخصص معتمد وزارت بهداشت و درمان كه هيچ ارتباطي با واحد فراهم آوري اعضا و پیوند عضو ندارند ويزيت و در صورت تاييد مرگ مغزي اجازه نهايي از خانواده گرفته مي شود .

اين متخصصان، متخصص داخلي مغز و اعصاب، جراحي مغز واعصاب، بيهوشي ، داخلي و پزشكي قانوني مي باشند. در اين فاصله گيرنده ها در سراسر كشور مشخص و مورد مرگ مغزي به اتاق عمل منتقل و بعد از اداي احترام، برداشت اعضا توسط تيم هاي جراحي انجام و به مقصد نهايي ارسال مي شود. عمل جراحي برداشت اعضا به روشي كه خط برشي معلوم نباشد انجام و سپس ترميم مي شود . به طوري كه پيكر عزيز اهداكننده دچار هيچ تغيير شكلي نمي شود. سپس پيكر اهداكننده عزيز به مكان آرامش ابدي منتقل مي شود .

 


درباره ما

محتوای مرتبط